GÜRSU’ DA ARA
Etik Komisyonu

ETİK KOMİSYONU
 
            5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranışn ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, 28.08.2009 tarih ve 329-2901 sayılı Başkanlık oluru ile  aşağıdaki personelden Gürsu Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
 
FAALİYETLER
 
            Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.
 
ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ
 
Üye      :  Belediye Başkan Yard.       Şakir Birol KAYA
Üye      :  Yazı İşleri Müdürü              Semra DAVUN
Üye      :   Zabıta Müdür V.                 A. Yaşar DEMİREZEN  
 
MEVZUAT
 
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (08.06.2004 tarihli Resmi Gazete)
 
İLETİŞİM
 
Gürsu  Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu İletişim Bilgileri:
 
Tel       : 444 3 616 – 120
 
E-mail : info@gursu.bel.tr