GÜRSU’ DA ARA
Umuma Açık İçkili Dinlenme ve Eğlence Yeri Açma

Aranacak şartlar
 
  1-21 yaşını bitirmiş olmak
  2-İşletme iznini 2\'den fazla iptal ettirmemiş olmak
  3-İçkili yer bölgesi dahilinde olmak
  4-Genel sağlık, ahlak, güvenlik ve asayişin korunması açısından uygun yerde olmak.
  5-İtfaiye, ambulans gibi yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşabileceği konumda olmak.
 
İstenecek belgeler
 
  1-Dilekçe
  2-Tapu fotokopisi (işyerine ait)
  3-Kira ise kira sözleşmesi
  4-Kayıtlı olduğu vergi dairesi ve no (vergi levhası)
  5-Nüfus cüzdanı fotokopisi
  6-İkametgah (karakol onaylı)
  7-TC kimlik no
  8-Adli sicil belgesi
  9-Mesafe krokisi
  10-Sicil tasdiknamesi
  11-İlgili esnaf oda kaydı
  12-Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
  13-İşyeri ve şahıs için sağlık raporu
  14-Yönetim planında aksine bir hüküm yok ise kat maliklerinin oy çokluğu ile alınan karar
  15-Kat mülkiyetine tabi iş yeri ise alınması gereken izin
  16-Özel yapı şeklini gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin
  17-Karayolu trafik güvenliği gerektiren iş yeri ise alınması gereken izin 200 mt.
  18-İtfaiye raporu
  19-Şirket ise ana sözleşme ve imza sirküleri
  20-Devir ise devir dilekçeleri
  21-Devir ise işyeri sahibi ile devir alanın aralarında yaptığı devir sözleşmesi
  22-3 adet renkli resim (fotokopi olmayacak)
  23-Plastik telli dosya (2 adet)