GÜRSU’ DA ARA
İNŞAATLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER

Proje tadilatında istenen belgeler
  1-TAPU: Ayrıntılı malikler listesi ve varsa kısıtlılık halinin bildirilmesi.
  2-DİLEKÇE: Hissedar ve hissedarların talebe göre dilekçeyi imzalamaları ve tadilat konularının açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.
  3-Talep tarihi sonrasındaki imar durumu
  4-5 takım tadilat projesi (21.11.2003 tarih,11954 sayılı genelge gereği günümüz deprem koşullarının sağlanması      gerektiği belirtildiğinden binanın mevcut durumu eski statik hesap ve betonarme projeleri göz önünde      bulundurularak (1975 yılı afet bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre yapılmışsa) 1997 yılı afet      bölgesinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğe göre statik hesapları ve betonarme projeleri yeniden      incelenerek yapının bugünkü deprem koşullarına uygunluk taşıyıp taşımadığı hususunun irdelenmesi için Bayındırlık ve      İskan Bakanlığının test yapma yetkisi verdiği firmalara temel, beton, demir ve taşıyıcı duvar testlerinin yaptırılması,      fenni mesulün ise testi yapan firmanın vermiş olduğu rapor ve test sonuçlarına göre bakanlığının ilgili kanun      yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda hazırlayacağı raporunu ve test sonuçlarının belediyemize verilmesi.
  5-Kat irtifakı projelerinin onayı için istenen belgeler
  6-Dilekçe
  7-Ruhsatlı mimari proje
  8-Yapı ruhsatı fotokopisi
  9-Kat irtifak projesi 2 adet
  10-Yapı fotoğraf tastiği
  11-Dilekçe
  12-Yapı ruhsatı
  13-Ruhsatlı mimari proje
  14-Binanın tamamına ait yapı kullanma izin belgesi
  15-Cephe fotoğrafları (2\'şer adet)
  16-Röleve tastiğinde aranan belgeler
  17-TAPU:Değişiklik olmadığına dair vize ve fotokopi istenmektedir.
  18-DİLEKÇE: Dilekçede hissedarların talebe göre imzalarının bulunması gerekmektedir.
  19-RÖLEVE PROJESİ:Yerine uygun 1/50 ölçekli röleve projesi ve 4 nüsha istenmektedir.Gerektiğinde restorasyon ve       restitüsyon projeleri getirilecektir.
  20-Fotoğraflar